Algemene Voorwaarden Competitie

Het voldoen aan deze standaard algemene voorwaarden ontslaat de deelnemer niet van zijn verplichting om de publicatie voor deelname te laten goedkeuren door Corporate Legal Affairs.

‘100 Jaar Scan en Win’ Competitie Algemene Voorwaarden

Artikel 1– Algemeen

 1. Deze voorwaarden voor de competitie (‘Competitievoorwaarden) zijn van toepassing op de 100 Jaar Scan en Win actie vermeld op de Debic verpakking (‘de competitie’), een actie van Royal FrieslandCampina Nederland B.V., hoofdkantoor gevestigd te Stationsplein 4, Amersfoort Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1070163. De competitie loopt vanaf 1 februari tot en met 31 december 2020 (‘de competitieperiode’).

 2. Door mee te doen aan de competitie verklaren deelnemers automatisch akkoord te gaan met de algemene competitievoorwaarden.

 3. FrieslandCampina behoudt het recht om op ieder moment de competitie te beëindigen, te onderbreken en/of de competitievoorwaarden en/of de prijzen unilateraal en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, mochten de omstandigheden dit afdwingen. FrieslandCampina is hoe dan ook niet verplicht om de deelnemers tegemoet te komen en een compensatie aan te bieden.

 4. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze competitie, neemt u alstublieft contact op door een mail te sturen naar debic.nederland@frieslandcampina.com.

Artikel 2 – Uitleg van deelname

Tijdens de competitieperiode van 1 februari tot en met 31 december 2020, zijn er 11 momenten waarop men kan deelnemen aan de competitie. Er kan iedere maand eenmaal worden deelgenomen, met uitzondering van januari 2020. In totaal worden er 100 prijzen weggegeven voor zowel keuken als bakkerij professionals.

Keuken professionals:

 • Elke maand: 1 Large Big Green Egg inclusief nest integrated handler, de overige 8 winnaars een Debic verrassingspakket.

 • Onder inzendingen van februari tot en met augustus zal tevens 1 masterclass worden toegekend aan de beste inzending.

Bakkerij professionals:

 • Februari tot en met juli 2020: elke maand 1x twee tickets voor de masterclass van Frank Haasnoot, 1x professional KitchenAid - Type 5KSM7990 – 6,9 Liters, de overige 8 winnaars een Debic verrassingspakket worden toegekend aan de beste inzendingen.

 • Augustus tot en met december 2020 elke maand 1x professional KitchenAid - Type 5KSM7990 – 6,9 Liters, de overige 7 winnaars een Debic verrassingspakket.

De competitie werkt als volgt:

 1. Scan de QR-code op een Debic fles of verpakking die onderdeel uitmaakt van de actie (de volledige lijst van producten die onderdeel vormen van de actie is te vinden in appendix 1)

 2. Vul het formulier in op de website en beantwoord vervolgens de sweepstake vraag van het formulier: Waarom moet jouw team een van de prijzen winnen?

 3. Ga akkoord met de competitievoorwaarden

 4. Alleen winnende deelnemers zullen per mail geïnformeerd worden na het bepalen van de winnaars door de jury.

Artikel 3 – Prijzen en competitieproducten

 1. Het prijzenpakket bestaat uit:

Keuken professionals: 1x een masterclass van Sidney Schutte t.w.v. 2000 euro, 11x een Big Green Egg Large inclusief nest integrated handler, t.w.v. 1800 euro retailwaarde, 88 x een Debic verrassingspakket t.w.v. 75 euro retailwaarde.

Bakkerij professionals: 6x twee tickets voor een masterclass van Frank Haasnoot t.w.v. 2000 euro, 11x een professional KitchenAid - Type 5KSM7990 – 6,9 Liters, t.w.v. 1200 euro retailwaarde, 83 x een Debic verrassingspakket t.w.v. 75 euro retailwaarde.

 1. Een deelnemer kan een keer per maand meedoen aan de competitie door het beantwoorden van de sweepstake vraag en het invoeren van een uniek emailadres op het formulier. Frieslandcampina verstuurt maximaal een prijs per maand naar elk adres. FrieslandCampina biedt de prijzen en workshop alleen aan in Nederland.

 2. FrieslandCampina selecteert de winnaars op basis van het besluit van een jury. Deze jury bestaat uit: Joost van der Werf, Bram van IJsel Smits en Christian Peeters. Competitie producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

 3. FrieslandCampina bericht de winnaars:

  • Eersteprijswinnaar: in de eerste week van maart 2020 per mail
  • Winnaar tweede prijs: in de eerste week van april 2020 per mail
  • Winnaar derde prijs: in de eerste week van mei 2020 per mail
  • Winnaar vierde prijs: in de eerste week van juni 2020 per mail
  • Winnaar vijfde prijs: in de eerste week van juli 2020 per mail
  • Winnaar zesde prijs: in de eerste week van augustus 2020 per mail
  • Winnaar zevende prijs: in de eerste week van september 2020 per mail
  • Winnaar achtste prijs: in de eerste week van oktober 2020 per mail
  • Winnaar negende prijs: in de eerste week van november 2020 per mail
  • Winnaar tiende prijs: in de eerste week van december 2020 per mail
  • Winnaar elfde prijs: in de eerste week van januari 2021 per mail.
 4. Alle prijzen zijn persoonlijk. FrieslandCampina biedt geen enkele mogelijkheid aan de winnaars om hun prijs en of competitieproducten in te ruilen, te verhandelen aan derde partijen, of te verruilen voor geld en/of andere prijzen/items van een gelijke/vergelijkbare waarde. Wanneer een deelnemer een prijs weigert, of de prijs waar de prijswinnaar voor in aanmerking komt wegens een andere reden niet wordt toegekend, wordt de prijs teruggenomen door FrieslandCampina.

 5. FrieslandCampina gaat geen correspondentie aan over de prijzen, de beloning of de uitslag van de competitie.

Artikel 4 – Deelname

 1. Deelname aan deze competitie is bedoeld voor foodservice professionals, woonachtig in Nederland tijdens de competitieperiode. De definitie van foodservice professionals zoals bedoeld in deze competitie: personeel en/of eigenaars van foodservice bedrijven zoals restaurants, bakkerijen, banketwinkels of cafés.

 2. Door deel te nemen, verklaren deelnemers onder de 16 jaar dat ze schriftelijk toestemming hebben gekregen van een ouder om deel te nemen aan de competitie. Deelnemers moeten deze toestemming direct kunnen aantonen indien FrieslandCampina hierom vraagt.

 3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze competitie.

 4. Winnaars moeten meewerken aan FrieslandCampina ’s redelijke verzoek om deel te nemen aan promotieactiviteiten voor de competitie, inclusief publieke activiteiten gerelateerd aan het weggeven van de prijs, via alle media zoals radio, televisie en het internet.

 5. FrieslandCampina heeft het recht om deelnemers te diskwalificeren of uit te sluiten van deelname, indien zij zich gedragen op een manier die in strijd is met de algemene voorwaarden (of als er reden is voor het vermoeden hiervan bij FrieslandCampina) of indien zij incomplete, onjuiste of misleidende details of informatie die in strijd is met de wet aanleveren, of wanneer zij zich op andere wijze onwettig uitlaten naar FrieslandCampina toe of derde partijen.

Artikel 5 – Het gebruik van gegevens

 1. Deelnemers zijn verplicht om hun juiste en volledige naam, achternaam, adres, bedrijfsnaam, beroep en emailadres zoals beschreven in de voorwaarden aan te leveren. Onjuiste of incomplete inzendingen zullen niet worden verwerkt.

 2. FrieslandCampina zal alle data die ontvangen wordt door middel van deze competitie als vertrouwelijk behandelen en volgens de richtlijnen van de Personal Data Protection Act en – met ingang van 25 mei 2018 – de General Data Protection Regulation (Regulation EU 2016/679). Meer informatie over de manier waarop FrieslandCampina persoonlijke data verwerkt kan worden gevonden in het Friesland Campina Privacy Statement (die wordt aangeboden indien de deelnemer hierom verzoekt en/of wordt gepubliceerd op de website van de competitie).

 3. Door deel te nemen aan de competitie, geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming om zijn persoonlijke data te gebruiken voor communicatiedoeleinden die gerelateerd zijn aan de competitie, inclusief (maar niet beperkt tot) het informeren van de prijswinnaars.

 4. De naam en adresgegevens opgegeven door de deelnemers worden verzameld door FrieslandCampina.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. FrieslandCampina, de door hen aangewezen agenten, en/of derde partijen zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt, op welke wijze dan ook, door de competitie, inclusief de competitieproducten en prijzen verschaft door FrieslandCampina.

 2. Ondanks het feit dat FrieslandCampina zijn uiterste best doet voor het managen van de website(s) en het organiseren van de competitie, kan verstrekte en/of getoonde informatie incompleet zijn of onjuist. Printfouten, spelfouten, typefouten of andere vergelijkbare fouten die zijn gemaakt in het gepubliceerde materiaal, van welke soort dan ook, mogen niet tegen FrieslandCampina worden en kunnen op geen enkele wijze FrieslandCampina verplichten tot enkele obligatie.

Artikel 7 – Slotbepalingen

De merken FrieslandCampina en Debic zijn geregistreerde handelsmerken van FrieslandCampina. Het is niet toegestaan om deze algemene voorwaarden, of delen hiervan, te reproduceren of publiceren zonder voorafgaande verkregen toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 – Diversen

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze algemene competitievoorwaarden.

Appendix 1.
Overzicht van alle SKU’s die onderdeel vormen van de actie in Nederland:

Horeca

 • 0747267 / Debic Culinaire Original kookroom 20% 1L
 • 0747260 / Debic Slagroom met 10% suiker 2L
 • 0747239 / Debic Culinaire Original kookroom 20% 2L
 • 0747252 / Debic Végétop zonder suiker 1L
 • 0747257 / Debic Slagroom zonder suiker 2L
 • 0158592 / Debic Bakken & Braden 1L
 • 0844205 / Debic Slagroom spuitbus met 10% suiker 700ml
 • 0747231 / Debic Crème Brûlée 1L
 • 0747234 / Debic Panna Cotta 1L
 • 0747270 / Debic Tiramisu 1L
 • 0747232 / Debic Parfait 1L

Bakkerij

 • 0900074 / Debic Croissant roomboter 5x2kg
 • 0900073 / Debic Cake roomboter 4x2,5kg

Selecteer je rol voor een op maat gemaakte ervaring.

Voor chefs
Voor bakkers

Je kunt je voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen via het hoofdmenu.