Zrównoważony rozwój

Debic, chcemy zrobić różnicę

Zapewnienie rosnącej liczbie ludności świata odpowiednich składników odżywczych w zrównoważony sposób jest jednym z wyzwań na nadchodzące dziesięciolecia. Wszyscy chcemy nadal cieszyć się życiem na naszej planecie, jej pięknem i pożywieniem, które zapewnia.Jednocześnie, Twoi klienci są coraz bardziej ciekawi, świadomi i krytyczni w stosunku do spożywanej przez siebie żywności. W Debic chcemy pomóc chronić żyzną glebę, która żywi nas wszystkich i zapewnić, że każdy otrzyma najbardziej odżywcze i smaczne jedzenie. Dlatego też stale pracujemy nad stworzeniem w pełni zrównoważonego łańcucha mleczarskiego.

Debic, chcemy zrobić różnicę

Zrównoważona gospodarka mleczarska

Zużycie energii i produkcja energii
Zużycie energii i produkcja energii

Wspólnie z naszymi hodowcami pracujemy nad dalszym zmniejszeniem naszego śladu węglowego. Jednym ze sposobów zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne jest zmniejszenie zużycia energii w gospodarstwie rolnym oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i panele słoneczne. Gospodarstwo rolne jest idealnym miejscem do produkcji energii odnawialnej, dlatego też zachęcamy naszych hodowców do wytwarzania własnej zielonej energii. Już 40% energii odnawialnej, którą obecnie wykorzystujemy w naszym łańcuchu mleczarskim, dostarczają nasi hodowcy.

Zdrowie i dobrostan zwierząt
Zdrowie i dobrostan zwierząt

Krowy pasące się na bujnej zielonej łące: to nie tylko ładny obrazek, ale także najlepszy sposób na zapewnienie wysokiej jakości mleka. Ponieważ szczęśliwe krowy produkują najlepsze mleko!
 
 Dlatego też nasi hodowcy zachęcają swoje krowy do wypasu na zewnątrz. A kiedy przychodzi czas, aby krowy wróciły do obór, nasi hodowcy zapewniają im najlepsze możliwe warunki bytowania, takie jak miękkie legowiska i dużo miejsca, nieograniczony dostęp do świeżej wody i paszy, a także elementy podnoszące komfort, takie jak czochradła. Aby pomóc naszym hodowcom w rejestracji i monitorowaniu zdrowia i dobrostanu zwierząt w ich gospodarstwach, oferujemy im system Foqus Planet, unikalny program jakości i zrównoważonego rozwoju.

Ja i innych 18 644 hodowców wspólnie aktywnie dążymy do zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że razem możemy coś zmienić

Gert Krol

hodowca współpracujący z FrieslandCampina

Bioróżnorodność i środowisko naturalne
Bioróżnorodność i środowisko naturalne

Wydajność i odporność gospodarstwa mleczarskiego w dużym stopniu zależy od różnorodności gatunków roślin, które tam rosną i zwierząt, które tam żyją. I – w dużej mierze – to sami hodowcy mogą mieć pozytywny wpływ na krajobraz. Dlatego też zachęcamy ich do zachowania i poprawy różnorodności biologicznej. Abyśmy wszyscy mogli nadal cieszyć się pięknem i bogactwem tego, co ma do zaoferowania nasza planeta.

Odpowiedzialne zaopatrzenie
Odpowiedzialne zaopatrzenie

Aby móc zaoferować szefom kuchni – takim jak Ty – profesjonalne produkty wysokiej jakości, używamy nie tylko najlepszego mleka, ale korzystamy także z innych źródeł, takich jak dodatkowe składniki paszowe i odpowiednie materiały na nasze opakowania. Każde z nich ma swój własny ślad węglowy, a tym samym wywiera wpływ na naszą planetę. Dlatego też stale dążymy do tego, aby wszystkie źródła były jak najbardziej zrównoważone, współpracując z dostawcami, którzy podzielają naszą misję. Na przykład nasza pasza dla zwierząt jest w miarę możliwości pozyskiwana lokalnie i wykonana w 100% z soi z upraw zrównoważonych.

Produkcja i zaopatrzenie

Wszyscy wiemy, że transport i produkcja energii mają obciążający wpływ na nasz klimat. Dlatego też nieustannie dążymy do dalszego ograniczania emisji z transportu. Coraz więcej naszych samochodów ciężarowych wyposażonych jest w panele słoneczne lub specjalne zbiorniki zawierające mieszankę oleju napędowego i gazu (LNG). Pracując z paliwami alternatywnymi, możemy znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Ponadto do magazynowania i produkcji wykorzystujemy w 100% ekologiczne źródła energii, a produkcja ścieków i zużycie wody jest w najwyższym możliwym stopniu zredukowane dzięki ponownemu wykorzystaniu wody.

Zrównoważone opakowania

Pakowanie ma zasadnicze znaczenie dla dostarczania bezpiecznej i dobrej jakościowo żywności. Aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko naturalne, współpracujemy z dostawcami, badaczami i kluczowymi klientami. Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami mającymi na celu zmniejszenie śladu węglowego naszych opakowań, na przykład poprzez zmniejszenie zużycia materiałów opakowaniowych i zwiększenie udziału materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu.

Jak chcesz przeglądać stronę? Wybierz sekcję.

Dla szefów kuchni
Dla piekarzy i cukierników

Możesz przełączyć się na inne preferencje w dowolnym momencie z poziomu nagłówka.