Regulamin konkursu „100. Urodziny Debic – Skanuj i wygrywaj”.

Artykul 1 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursu („Regulamin Konkursu”) obowiazuje w odniesieniu do konkursu „100. Urodziny Debic – Skanuj i wygrywaj” z wykorzystaniem opakowan Debic („Konkurs”), organizowanego przez spólke Royal FrieslandCampina Nederland B.V., z siedziba i glównym miejscem prowadzenia dzialalnosci pod adresem Stationsplein 4, Amersfoort, Nederland, zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 11057544 („FrieslandCampina”), trwajacego od 1 lutego 2020 roku do 10 stycznia 2021 roku wlacznie („Czas trwania Konkursu”). Zgloszenia do konkursu przyjmowane sa do 31 grudnia 2020 roku.
 2. Przez swój udzial w Konkursie uczestnicy oswiadczaja, ze rozumieja i akceptuja Regulamin Konkursu.
 3. FrieslandCampina zastrzega sobie prawo do zakonczenia, przerwania lub zmiany zasad Konkursu lub warunków Konkursu, lub produktów/nagród konkursowych, w kazdej chwili, jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia, jezeli wymagaja tego okolicznosci, bez obowiazku zadoscuczynienia uczestnikom.
 4. Wszelkie pytania lub skargi dotyczace Konkursu nalezy kierowac na adres e-mail info.warszawa@frieslandcampina.com.

Artykul 2 – Sposób uczestnictwa
Zasady Konkursu sa nastepujace:

 1. Nalezy zeskanowac kod QR z butelki Debic objetej promocja (pelny wykaz produktów uwzglednionych w promocji znajduje sie w zalaczniku 1).
 2. Nalezy wypelnic formularz na stronie internetowej, do której zostanie przekierowany uzytkownik, a nastepnie odpowiedziec na pytanie konkursowe zawarte w formularzu: Dlaczego Twój zespól powinien zdobyc jedna z nagród?
 3. Nalezy zaakceptowac regulamin Konkursu.
 4. Sposród uczestników Konkursu tylko zwyciezcy otrzymaja wiadomosc e-mail z informacja o przyznaniu nagrody przez jury.

Artykul 3 – Nagrody / Produkty objete konkursem

 1. Przyznane zostanie 100 nagród., z czego 99 to nagrody miesieczne. Miesiecznie wylononych zostanie 9 zwyciezców. Glówna nagroda, zajecia Masterclass, jest przyznawana przez jury dla najlepszego zgloszenia sposród 99 zwyciezców.

 2. Do wygrania sa 1 x Masterclass z Ambasadorem marki Debic w restauracji zwyciezcy, dla niego i jego zespolu (max. 15 osób) o maksymalnym czasie trwania 2 godzin, 11 x grill marki “Big Green Egg” (model: Large), 11 x profesjonalny robot “KitchenAid” (model: 5KSM7990 - 6,9 l), 77 x pakiet niespodzianka Debic o wartosci okolo 130 zlotych kazdy.

 3. Uczestnik moze wziac udzial w Konkursie raz w miesiacu przy uzyciu swojego unikalnego adresu e-mail. Co miesiac FrieslandCampina bedzie wysylac na kazdy adres informacje o jednej nagrodzie. FrieslandCampina dostarcza nagrody i organizuje warsztaty wylacznie na terytorium Polski.

 4. Na podstawie decyzji jury FrieslandCampina wybiera zwyciezców miesiecznych nagród oraz zwyciezce nagrody glównej. Produkty konkursowe sa dostepne do wyczerpania zapasów.

 5. FrieslandCampina poinformuje zwyciezców w nastepujacym trybie:

  • Zwyciezcy pierwszej tury: w pierwszym tygodniu marca 2020 r., poczta elektroniczna.
  • Zwyciezcy drugiej tury: w pierwszym tygodniu kwietnia 2020 r., poczta elektroniczna.
  • Zwyciezcy trzeciej tury: w pierwszym tygodniu maja 2020 r., poczta elektroniczna.
  • Zwyciezcy czwartej tury: w pierwszym tygodniu czerwca 2020 r., poczta elektroniczna.
  • Zwyciezcy piatej tury: w pierwszym tygodniu lipca 2020 r., poczta elektroniczna.
  • Zwyciezcy szóstej tury: w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 r., poczta elektroniczna.
  • Zwyciezcy siódmej tury: w pierwszym tygodniu wrzesnia 2020 r., poczta elektroniczna.
  • Zwyciezcy ósmej tury: w pierwszym tygodniu pazdziernika 2020 r., poczta elektroniczna.
  • Zwyciezcy dziewiatej tury: w pierwszym tygodniu listopada 2020 r., poczta elektroniczna.
  • Zwyciezcy dziesiatej tury: w pierwszym tygodniu grudnia 2020 r., poczta elektroniczna.
  • Zwyciezcy jedenastej tury: w pierwszym tygodniu stycznia 2021 r., poczta elektroniczna.
  • Zwyciezca nagrody glównej: w pierwszym tygodniu stycznia 2021 r., poczta elektroniczna
 6. Wszystkie nagrody maja charakter osobisty. FrieslandCampina nie bedzie rozpatrywac zadnych wniosków od zwyciezców o wymiane nagród lub produktów konkursowych, ich przeniesienie na osoby trzecie lub wymiane na gotówke badz na inne nagrody/przedmioty o równej/porównywalnej wartosci. Jesli uczestnik odmówi przyjecia nagrody lub jesli nagroda, która przysluguje uczestnikowi, nie zostanie mu przyznana z innego powodu, nagroda powróci do FrieslandCampina.

 7. FrieslandCampina nie bedzie prowadzic korespondencji dotyczacej nagród, ich przyznania lub wyniku Konkursu.

Artykul 4 – Uczestnictwo

 1. W Konkursie moga uczestniczyc profesjonalisci z branzy gastronomicznej mieszkajacy w Polsce w czasie trwania Konkursu. Jako profesjonalistów z branzy gastronomicznej rozumie sie pracowników lub wlascicieli firm gastronomicznych, takich jak restauracje, piekarnie, ciastkarnie lub bary.
 2. Przez udzial w Konkursie uczestnicy w wieku ponizej 16 lat deklaruja, ze uzyskali pisemna zgode rodzica lub rodziców na udzial w Konkursie. Uczestnicy musza niezwlocznie okazac powyzsza zgode na pismie na zadanie FrieslandCampina.
 3. Z Konkursem nie wiaza sie zadne koszty korespondencji.
 4. Zwyciezcy maja obowiazek bezkosztowej wspólpracy z FrieslandCampina w zakresie uzasadnionych zadan uczestnictwa w dzialaniach promocyjnych zwiazanych z Konkursem, w tym dzialan reklamowych zwiazanych z wreczeniem nagród, za posrednictwem wszystkich mediów, takich jak radio, telewizja i internet.
 5. FrieslandCampina zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji dowolnego uczestnika lub jego wykluczenia z udzialu w Konkursie, jesli uczestnik postapi w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem (lub jesli FrieslandCampina bedzie miec powód, aby to podejrzewac) lub jesli uczestnik poda niekompletne, niepoprawne lub wprowadzajace w blad dane, informacje niezgodne z prawem, lub jesli w inny sposób postapi bezprawnie w odniesieniu do FrieslandCampina lub osób trzecich.

Artykul 5 – Wykorzystanie danych

 1. Uczestnicy maja obowiazek podania poprawnych i pelnych danych obejmujacych imie, nazwisko, adres, nazwe firmy, zawód, adres e-mail, co jest warunkiem ich udzialu w Konkursie. Niepoprawne lub niekompletne zgloszenia nie beda rozpatrywane.
 2. Wszystkie dane osobowe pozyskane w zwiazku z Konkursem FrieslandCampina bedzie traktowac jako poufne i zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz, z moca od 25 maja 2018 r., ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych (rozporzadzenie UE 2016/679). Wiecej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez FrieslandCampina mozna znalezc w polityce prywatnosci firmy FrieslandCampina (która jest dostarczana na zyczenie uczestników i/lub opublikowana na stronie internetowej Konkursu).
 3. Przez udzial w Konkursie uczestnik wyraza zgode na wykorzystywanie swoich danych osobowych przez FrieslandCampina do korespondencji zwiazanej z Konkursem, w tym m.in. do powiadamiania zwyciezców o wygranej.
 4. Podane przez uczestników informacje na temat nazwiska i adresu sa gromadzone przez FrieslandCampina.

Artykul 6 – Odpowiedzialnosc

 1. FrieslandCampina, wyznaczeni przez nia agenci i przedstawiciele lub osoby trzecie nie ponosza odpowiedzialnosci za szkody zwiazane bezposrednio lub posrednio z Konkursem, z uwzglednieniem produktów konkursowych / nagród dostarczonych przez FrieslandCampina.
 2. Pomimo zachowania najwyzszej starannosci, jaka FrieslandCampina przyklada do zarzadzania swoja strona internetowa (stronami internetowymi) i do organizacji Konkursu, dostarczone lub wyswietlone informacje moga byc niekompletne lub niepoprawne. W odniesieniu do FrieslandCampina nie mozna powolywac sie na jakiekolwiek bledy w wydruku, pisowni, skladzie tekstu ani na inne podobne bledy popelnione przez FrieslandCampina w opublikowanych materialach. Bledy te nie moga powodowac takze powstania jakiegokolwiek zobowiazania po stronie FrieslandCampina.

Artykul 7 – Postanowienia koncowe
Marki FrieslandCampina i Debic stanowia zarejestrowane znaki firmowe FrieslandCampina. Uczestnikowi nie wolno powielac ani publikowac calosci lub czesci niniejszego Regulaminu Konkursu bez uprzedniej i wyraznej zgody FrieslandCampina.

Artykul 8 – Postanowienia rózne
Do niniejszego Regulaminu maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Zalacznik 1.


Smietanki

 • 710536 Debic Bita smietanka nieslodzona 6x700ml
 • 747238 Debic Smietanka 32% UHT 6x2L
 • 747252 Debic Végétop UHT 6x1L
 • 747267 Debic Culinaire Original 6x1L
 • 843648 Debic Smietanka Stand&Overum UHT 3x5L

Dessery

 • 747269 Debic Creme Brulee 6x1L UHT
 • 747270 Debic Tiramisu 6x1L UHT
 • 747274 Debic Parfait 6x1L
 • 747275 Debic Panna Cotta 6x1L UHT

Masla

 • 900074 Debic Maslo CROISSANT 5x2KG
 • 158595 Debic Roast&Fry 6x1L

Jak chcesz przeglądać stronę? Wybierz sekcję.

Dla szefów kuchni
Dla piekarzy i cukierników

Możesz przełączyć się na inne preferencje w dowolnym momencie z poziomu nagłówka.