Platí smluvní podmínky

Jak se zúčastnit

1. Účast v našich slosováních o ceny a soutěžích je bezplatná a není nutný žádný nákup

2. FrieslandCampina (Debic) nenese odpovědnost za záznamy, které jsou ztracené, poškozené nebo zpožděné při přepravě, bez ohledu na příčinu, včetně například v důsledku jakéhokoli selhání pošty, selhání zařízení, technické poruchy systémů, satelitu, selhání sítě, serveru, počítačového hardwaru nebo softwaru jakéhokoli druhu

3. Odesláním příspěvku souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami.

4. FrieslandCampina (Debic) si vyhrazuje právo odmítnout účast nebo odmítnout udělit cenu komukoli, kdo poruší tyto podmínky.

Způsobilost

5. Naše slosování o ceny a soutěže jsou otevřené všem, kdo se účastní.

6. Účastníci mladší 18 let musí před vstupem získat souhlas rodiče (rodičů) nebo zákonného zástupce (zákonných zástupců). Rodiče nebo zákonní zástupci účastníků mladších 18 let souhlasí s těmito podmínkami jménem účastníka.

7. Je povolen pouze jedna účast na osobu.

8. Přihlášením potvrzujete, že k tomu máte oprávnění a nárok na jakoukoli cenu, kterou můžete vyhrát. FrieslandCampina (Debic) může vyžadovat, abyste poskytli důkaz, že jste způsobilí zúčastnit se slosování nebo soutěže.

9. FrieslandCampina (Debic) si vyhrazuje všechna práva vás diskvalifikovat, pokud je vaše chování v rozporu s duchem nebo záměrem losování nebo soutěže.

Losování

10. Výherce bude vybrán náhodným losováním provedeným počítačovým procesem. FrieslandCampina (Debic) vylosuje vítěze jednou ročně.

11. Výherce bude informován e-mailem nebo telefonicky (pomocí údajů uvedených v přihlášce) do 7 dnů od losování a musí uvést poštovní adresu, aby si mohl vyzvednout svou cenu. Pokud výherce neodpoví na FrieslandCampina (Debic) do 14 dnů od oznámení, pak výhra pro vítěze propadne a FrieslandCampina (Debic) bude oprávněna vybrat jiného vítěze v souladu s postupem popsaným výše.

12. Cena bude výherci zaslána do 30 dnů od odpovědi na FrieslandCampina (Debic).

13. Cena je není vyměnitelná, přenosná na jinou osobu a není nabízena žádná hotovostní alternativa. FrieslandCampina (Debic) si vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou stejné nebo vyšší hodnoty, pokud to okolnosti mimo kontrolu FrieslandCampina (Debic) vyžadují.

14. FrieslandCampina (Debic) si vyhrazuje právo zrušit, zrušit, pozastavit nebo upravit promo akci, pokud to bude nutné.

Ochrana dat a zveřejnění

15. FrieslandCampina (Debic) se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí a bude používat vaše osobní údaje pouze v souladu s těmito podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů společnosti FrieslandCampina (Debic), které jsou k dispozici na našich webových stránkách: https://privacy. frieslandcampina.com/