De generelle vilkår og betingelser gælder

Deltagelse

1. Deltagelse i vores lodtrækninger og konkurrencer er gratis, og der kræves intet køb.

2. FrieslandCampina (Debic) påtager sig intet ansvar for bidrag, der går tabt, forlægges, beskadiges eller forsinkes under transporten, uanset årsagen, f.eks. som følge af postfejl, udstyrssvigt, teknisk fejl, system-, satellit-, netværks-, server-, computerhardware- eller softwarefejl af enhver art.

3. ved at indsende et bidrag accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

4. FrieslandCampina (Debic) forbeholder sig ret til at nægte deltagelse eller ikke tildele præmien til enhver person, der overtræder disse vilkår og betingelser.

Støtteberettigelse

5. vores lodtrækninger og konkurrencer er åbne for alle, der deltager.

6. Deltagere under 18 år skal indhente samtykke fra deres forælder(e) eller værge(r), før de deltager. Forældr(e) eller værge(r) for deltagere under 18 år accepterer disse vilkår og betingelser på vegne af deltageren.

7. Der er kun tilladt én deltagelse pr. person.

8. Ved at deltage bekræfter du, at du er berettiget til at deltage, og at du er berettiget til at vinde en præmie. FrieslandCampina (Debic) kan bede dig om at fremlægge bevis for, at du har ret til at deltage i præmielodtrækningen eller konkurrencen.

FrieslandCampina (Debic) forbeholder sig ret til at diskvalificere dig, hvis din adfærd er i modstrid med ånden eller hensigten med præmielodtrækningen eller konkurrencen.

Lodtrækning

10. vinderen vil blive udvalgt tilfældigt ved en computerproces. FrieslandCampina (Debic) trækker vinderen én gang om året.

11. Vinderen vil blive underrettet pr. e-mail eller telefon (ved hjælp af de oplysninger, der blev oplyst på tilmeldingstidspunktet) inden for 7 dage efter lodtrækningen og skal oplyse en postadresse for at kunne modtage sin præmie. Hvis vinderen ikke kontakter FrieslandCampina (Debic) inden for 14 dage efter meddelelsen, fortabes vinderens præmie, og FrieslandCampina (Debic) har ret til at vælge en anden vinder i overensstemmelse med proceduren beskrevet ovenfor. 12.

12) Præmien vil blive sendt til vinderen inden for 30 dage efter, at FrieslandCampina (Debic) har modtaget svaret.

13. præmien kan ikke ombyttes eller overdrages, og der tilbydes ikke noget kontant alternativ. FrieslandCampina (Debic) forbeholder sig ret til at erstatte præmien med en anden præmie af samme eller større værdi, hvis omstændigheder, som FrieslandCampina (Debic) ikke har indflydelse på, gør dette nødvendigt.

14. FrieslandCampina (Debic) forbeholder sig ret til at annullere, annullere, suspendere eller ændre kampagnen, hvis det bliver nødvendigt.

Privatliv og offentlige relationer

15. FrieslandCampina (Debic) er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv og vil kun bruge dine personlige oplysninger i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser og FrieslandCampinas (Debic) privatlivspolitik, som er tilgængelig på vores hjemmeside: https://privacy.frieslandcampina.com/