Vårt fokus på hållbar mejeriproduktion | Debic

Hållbarhet

Debic, dedikerad till att göra skillnad

Att förse världens allt större befolkning med rätt näringsämnen på ett hållbart sätt är en av utmaningarna under de kommande årtiondena. Vi vill alla fortsätta att njuta av vår planet, dess skönhet och den näring den ger. Samtidigt är dina kunder allt mer nyfikna, medvetna och kritiska vad gäller maten de äter. Vi på Debic vill hjälpa till att skydda den bördiga mark som ger oss alla mat och säkerställa att alla får den mest näringsrika och smakrika maten. Det är därför vi ständigt arbetar för en helt hållbar mejeriprocess, från gräset till tallriken.

Sustainable farming

Hållbar mejeriprocess

För Debic är våra jordbrukare oumbärliga. De producerar inte bara de grundläggande ingredienserna för vårt sortiment av grädde, smör och desserter, de är också viktiga för att uppnå våra hållbarhetsmål.

Energiförbrukning och -produktion
Energiförbrukning och -produktion

Tillsammans med våra bönder arbetar vi för att ytterligare minska vårt koldioxidavtryck. Ett sätt att minska vår miljöpåverkan är att minska energiförbrukningen på gården och att använda alternativa energikällor på våra gårdar, till exempel vindkraft och solceller. En gård är en mycket lämplig plats för förnybar energiproduktion, så vi uppmuntrar dessutom våra lantbrukare att producera sin egen gröna energi. Så mycket som 40 % av den förnybara energi som vi nu använder i vår mejeriprocess genereras av våra egna bönder.

50%

CO2-utsläpp av det globala genomsnittet

Våra växthusgasutsläpp per kg mjölk (1,13) är nästan hälften av det globala genomsnittet.

>2.400

jordbrukare

Mer än 2400 FrieslandCampina-jordbrukare genererar grön energi.

INGEN

förebyggande antibiotika

Kor behandlas endast med antibiotika om de är sjuka, förebyggande användning är förbjudet.

Djurens hälsa och välmående
Djurens hälsa och välmående

Kor som betar på en lummig grön äng – det är inte bara en vacker bild, utan det är även det bästa sättet att säkerställa förstklassig mjölkkvalitet. Glada kor producerar nämligen den bästa mjölken! 
 
Därför uppmuntrar våra lantbrukare sina kor att beta utomhus. Och när det är dags för korna att gå in tillhandahåller våra lantbrukare allt för bästa möjliga levnadsförhållanden, till exempel mjuka bäddar och massor av utrymme, obegränsad tillgång till färskt vatten och foder som passar varje enskild ko samt komfortfrämjande föremål som koborstar. För att hjälpa våra lantbrukare att registrera och övervaka djurens hälsa och välmående på sina gårdar erbjuder vi dem Foqus Planet, ett unikt kvalitets- och hållbarhetsprogram.

Mina 18 644 bondekollegor och jag strävar aktivt efter hållbarhet. Tillsammans är vi övertygade om att vi kan göra en betydande skillnad

Gert Krol

bonde som är medlem i FrieslandCampina

Gert Krol | Debic
Biologisk mångfald och miljö
Biologisk mångfald och miljö

En mjölkgårds resultat är – i hög grad – beroende av mångfalden hos de arter som växer och lever där. Och i stor utsträckning är det lantbrukarna själva som kan ha en positiv inverkan på landskapet. Därför uppmuntrar vi dem att bevara och förbättra den biologiska mångfalden. Så att vi alla kan fortsätta njuta av den skönhet och de rikedomar som vår planet har att erbjuda.

Ansvarsfulla inköp
Ansvarsfulla inköp

För att kunna erbjuda kockar som dig professionella, högkvalitativa produkter använder vi inte bara den bästa mjölken, utan även andra källor, till exempel extra ingredienser i djurfodret och material till våra förpackningar. Varje källa har sitt eget koldioxidavtryck och påverkar därmed vår planet. Därför strävar vi hela tiden efter att hålla alla källor så hållbara som möjligt genom att samarbeta med leverantörer som delar vårt tänkesätt. Exempelvis köps vårt djurfoder om möjligt in lokalt och består av 100 % hållbar soja.

100%

RSPO Palm

Debic är RSPO-certifierad och vi strävar efter att endast använda utvalda palmoljor.

100%

hållbar soja

Våra kor matas med 100% hållbar soja.

Production

Produktion och leverans

Vi vet alla att transport och energiproduktion har en negativ inverkan på klimatet. Därför strävar vi hela tiden efter att ytterligare minska våra transportutsläpp. Allt fler av våra lastbilar är utrustade med solceller eller särskilda tankar som innehåller en blandning av diesel och bensin (LNG). Genom att arbeta med alternativa bränslen kan vi minska utsläppen av växthusgaser betydligt. Dessutom använder vi 100 % gröna energikällor för vår lagerhållning och produktion, och vårt avfall och vår vattenförbrukning minskas och återanvänds i den grad det är möjligt.

100%

Grön El

Vi använder 100% grön el på våra produktionsplatser.

30%

minskning av transportutsläpp

Vi strävar efter 30% lägre utsläpp genom att byta till gröna bränslen.

Packaging

Hållbar förpackning

Förpackningen är viktig för att leverera säker och högkvalitativ mat. För att minska miljöpåverkan arbetar vi tillsammans med leverantörer, forskare och viktiga kunder. Vi arbetar hela tiden med lösningar för att minska våra förpackningars miljöavtryck, till exempel genom att minska användningen av förpackningsmaterial och öka andelen förnybart eller återvunnet material.

30%

R-PET

Debicflaskor är tillverkade av 30% återvunnet PET.

80%

återvunnen kartong

Debickartonger är tillverkade av 80% återvunnet material och helt återvinningsbart
.