Koncentrujemy się na zrównoważonej gospodarce mleczarskiej | Debic

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Debic, chcemy zrobić różnicę

Zapewnienie rosnącej liczbie ludności świata odpowiednich składników odżywczych w zrównoważony sposób jest jednym z wyzwań na nadchodzące dziesięciolecia. Wszyscy chcemy nadal cieszyć się życiem na naszej planecie, jej pięknem i pożywieniem, które zapewnia.Jednocześnie, Twoi klienci są coraz bardziej ciekawi, świadomi i krytyczni w stosunku do spożywanej przez siebie żywności. W Debic chcemy pomóc chronić żyzną glebę, która żywi nas wszystkich i zapewnić, że każdy otrzyma najbardziej odżywcze i smaczne jedzenie. Dlatego też stale pracujemy nad stworzeniem w pełni zrównoważonego łańcucha mleczarskiego.

Sustainable farming

Zrównoważona gospodarka mleczarska

Rolnicy stanowią nieodłączny element działalności firmy Debic. Nie tylko wytwarzają oni podstawowy składnik naszej śmietany, masła i deserów, ale również pełnią istotną rolę w realizacji celów dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Zużycie i produkcja energii
Zużycie i produkcja energii

Wspólnie z naszymi hodowcami pracujemy nad dalszym zmniejszeniem naszego śladu węglowego. Jednym ze sposobów zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne jest zmniejszenie zużycia energii w gospodarstwie rolnym oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i panele słoneczne. Gospodarstwo rolne jest idealnym miejscem do produkcji energii odnawialnej, dlatego też zachęcamy naszych hodowców do wytwarzania własnej zielonej energii. Już 40% energii odnawialnej, którą obecnie wykorzystujemy w naszym łańcuchu mleczarskim, dostarczają nasi hodowcy.

1/2

emisji CO2 w stosunku do średniej światowej

Nasze emisje gazów cieplarnianych na kg mleka (1,13) stanowią prawie połowę średniej światowej.

>2.400

rolników

Ponad 2.400 rolników z FrieslandCampina generuje zieloną energię.

Nie

stosowanie antybiotyków zapobiegawczych.

Krowy są leczone antybiotykami tylko wtedy, gdy są chore; stosowanie profilaktyczne jest zabronione.

Zdrowie i dobrostan zwierząt
Zdrowie i dobrostan zwierząt

Krowy pasące się na bujnej zielonej łące: to nie tylko ładny obrazek, ale także najlepszy sposób na zapewnienie wysokiej jakości mleka. Ponieważ szczęśliwe krowy produkują najlepsze mleko!
 
 Dlatego też nasi hodowcy zachęcają swoje krowy do wypasu na zewnątrz. A kiedy przychodzi czas, aby krowy wróciły do obór, nasi hodowcy zapewniają im najlepsze możliwe warunki bytowania, takie jak miękkie legowiska i dużo miejsca, nieograniczony dostęp do świeżej wody i paszy, a także elementy podnoszące komfort, takie jak czochradła. Aby pomóc naszym hodowcom w rejestracji i monitorowaniu zdrowia i dobrostanu zwierząt w ich gospodarstwach, oferujemy im system Foqus Planet, unikalny program jakości i zrównoważonego rozwoju.

Ja i innych 18 644 hodowców wspólnie aktywnie dążymy do zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że razem możemy coś zmienić.

Gert Krol

hodowca współpracujący z FrieslandCampina

Gert Krol | Debic
Bioróżnorodność i środowisko naturalne
Bioróżnorodność i środowisko naturalne

Wydajność i odporność gospodarstwa mleczarskiego w dużym stopniu zależy od różnorodności gatunków roślin, które tam rosną i zwierząt, które tam żyją. I – w dużej mierze – to sami hodowcy mogą mieć pozytywny wpływ na krajobraz. Dlatego też zachęcamy ich do zachowania i poprawy różnorodności biologicznej. Abyśmy wszyscy mogli nadal cieszyć się pięknem i bogactwem tego, co ma do zaoferowania nasza planeta.

Odpowiedzialne zaopatrzenie
Odpowiedzialne zaopatrzenie

Aby móc zaoferować szefom kuchni – takim jak Ty – profesjonalne produkty wysokiej jakości, używamy nie tylko najlepszego mleka, ale korzystamy także z innych źródeł, takich jak dodatkowe składniki paszowe i odpowiednie materiały na nasze opakowania. Każde z nich ma swój własny ślad węglowy, a tym samym wywiera wpływ na naszą planetę. Dlatego też stale dążymy do tego, aby wszystkie źródła były jak najbardziej zrównoważone, współpracując z dostawcami, którzy podzielają naszą misję. Na przykład nasza pasza dla zwierząt jest w miarę możliwości pozyskiwana lokalnie i wykonana w 100% z soi z upraw zrównoważonych.

100%

RSPO Palma

Debic posiada certyfikat RSPO. Naszym celem jest stosowanie wyłącznie segregowanych olejów palmowych.

100%

zrównoważona soja

Nasze krowy są karmione w 100% zrównoważoną soją.

Production

Produkcja i zaopatrzenie

Wszyscy wiemy, że transport i produkcja energii mają obciążający wpływ na nasz klimat. Dlatego też nieustannie dążymy do dalszego ograniczania emisji z transportu. Coraz więcej naszych samochodów ciężarowych wyposażonych jest w panele słoneczne lub specjalne zbiorniki zawierające mieszankę oleju napędowego i gazu (LNG). Pracując z paliwami alternatywnymi, możemy znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Ponadto do magazynowania i produkcji wykorzystujemy w 100% ekologiczne źródła energii, a produkcja ścieków i zużycie wody jest w najwyższym możliwym stopniu zredukowane dzięki ponownemu wykorzystaniu wody.

100%

ekologicznej energii elektrycznej

Korzystamy w 100% z ekologicznej energii elektrycznej w naszych zakładach produkcyjnych

30%

redukcji emisji z transportu

Dążymy do obniżenia emisji z transportu o 30% poprzez przejście na paliwa ekologiczne.

Packaging

Zrównoważone opakowania

Pakowanie ma zasadnicze znaczenie dla dostarczania bezpiecznej i dobrej jakościowo żywności. Aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko naturalne, współpracujemy z dostawcami, badaczami i kluczowymi klientami. Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami mającymi na celu zmniejszenie śladu węglowego naszych opakowań, na przykład poprzez zmniejszenie zużycia materiałów opakowaniowych i zwiększenie udziału materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu.

30%

PET z recyklingu

Butelki z tworzywa sztucznego wykonane są z 30% recyklowanego PET.

80%

Karton z recyklingu

Kartony Debic wykonane są w 80% z materiałów pochodzących z recyklingu i w pełni nadających się do recyklingu.