Onze focus op duurzaamheid in de melkveehouderij | Debic

DUURZAAMHEID

Debic, toegewijd om een verschil te maken

Bij Debic geloven we dat duurzaamheid gaat over het hebben van een positieve impact op boeren, op de samenleving en op onze planeet. Daarom maken wij de zuivelketen elke dag duurzamer. Voor ons betekent dat het realiseren van een beter leven voor onze boeren, het produceren in balans met de natuur en het voeden van de groeiende wereldbevolking met betere en betaalbare voeding. We liggen op koers om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken, maar met de steun van onze partners en klanten kunnen we onze inspanningen om onze planeet en haar producten te beschermen vergroten. Samen kunnen we echt een verschil maken.

Sustainable farming

De duurzaamheidsdoelstellingen van Debic

Duurzaamheid zit ingebakken in het DNA van ons bedrijf. Al meer dan tien jaar streven wij ernaar de voetafdruk van Debic-producten te verkleinen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Onze inspanningen werpen hun vruchten af, maar we denken er altijd over na hoe we het beter kunnen doen.

Klimaat
Een beter klimaat

We blijven ernaar streven om onze uitstoot verder terug te dringen in de hele keten, van productie tot transport tot verpakking. Dat betekent dat we de voetafdruk van al onze producten en de melk waarvan ze zijn gemaakt, moeten verkleinen. We gaan de uitstoot zoveel mogelijk terugdringen en compenseren wat we niet kunnen verminderen. Onze ambitie is om de uitstoot van broeikasgassen op basis van productie en melktransport met 63% te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen die samenhangen met de productie van melk op de leden-melkveebedrijven, inkoopproducten zoals grondstoffen en verpakkingen met gemiddeld 37,5% tussen 2015 en 2030. Alle details vindt u in Ons Klimaatplan.

91%

RECYCLEERBARE VERPAKKING

91% van de verpakkingen van FrieslandCampina is recyclebaar.

>3.700

BOEREN

Ruim 3.700 boeren van FrieslandCampina wekken groene energie op.

sustainability supply chain
Data

De sleutel tot het minimaliseren van de uitstoot in onze keten? Data. Ons team van experts analyseert voortdurend de data van onze boerderijen en fabrieken. Dankzij deze datagedreven aanpak kunnen we onze boeren effectief ondersteunen en de juiste verbeteringen doorvoeren in onze productieprocessen. We vragen zelfs derden, zoals universiteiten, om onze beweringen te verifiëren, zodat we onze vooruitgang met vertrouwen kunnen onderbouwen.

Mijn 15.137 collega-boeren en ik streven actief naar duurzaamheid. Samen geloven we dat we een significant verschil kunnen maken.

Gert Krol

FrieslandCampina lid-melkveehouder

Gert Krol | Debic
Betere verpakking
Betere verpakking

Debic zet zich in voor het leveren van veilige en hygiënische producten. In onze zoektocht naar duurzame verpakkingen doen we nooit concessies aan de kwaliteit. Onze materialen voldoen niet alleen strikt aan de voedselveiligheidsvoorschriften, ze zien er ook uit, voelen aan en presteren volgens de hoogste normen.

Ons doel voor 2050 is om volledig circulair te worden en in 2025 willen we 95% recyclebare of herbruikbare verpakkingen realiseren. We monitoren zorgvuldig de gegevens uit recyclingstromen en werken nauw samen met afvalsorteerders en recyclers. Een strategie die vruchten afwerpt, aangezien we in 2022 al op 91% zaten, zijn we op weg om ons recycleerbaarheidsdoel te bereiken.

Packaging
Debic's verpakking

Onze nieuw ontwikkelde, 100% recyclebare boterfolies bewijzen dat duurzaamheid niet hoeft te concurreren met kwaliteit. De nieuwe boterfolies zien er hetzelfde uit en presteren hetzelfde als de vorige folies, maar zijn gemakkelijker te recyclen en verstoren de kwaliteit van de recyclingstroom niet. Een ander voorbeeld is de Debic PET-fles, gemaakt van 30% gerecycled PET en met een metaalvrije seal onder de deksel. Naast de recycleerbaarheid hebben we ook het gebruiksgemak geoptimaliseerd. Hoe moeten onze flessen openen en sluiten? Hoe kunnen we de bruikbaarheid en nauwkeurigheid ervan verbeteren? We vroegen chefs en foodprofessionals naar hun verwachtingen en pasten onze flessen hierop aan.

30%

R-PET

Debic-flessen zijn gemaakt van 30% gerecycled PET

100%

RECYCLEERBARE BOTERFOLIES

Onze nieuw ontwikkelde, 100% recyclebare boterfolies.

Solar panels
Betere inkoop

Om onze klanten hoogwaardige producten te kunnen bieden, gebruiken wij alleen de beste melk en melkproducten. Elke schakel in de keten heeft zijn eigen impact op onze planeet. Daarom zijn traceerbaarheid en duurzame inkoop voor ons van het grootste belang.

We werken alleen met leveranciers die onze missie delen, prioriteit geven aan verantwoorde praktijken en ervoor zorgen dat hun boeren het juiste doen. Debic promoot deze duurzame praktijken actief door audits uit te voeren en onze leveranciers nauwlettend in de gaten te houden. Onlangs heeft WWF ons geprezen voor onze manier van werken. Bekijk deze video voor meer informatie over onze betere inkoop.

Debic's doelstellingen voor betere inkoop

100%

LANDBOUWGRONDSTOFFEN

In 2025 streven we ernaar dat 100% van onze belangrijkste landbouwgrondstoffen duurzaam afkomstig is.

95%

PALMOLIE, SOJA & PAPIER EN CACAO

Tegen 2025 streven we ernaar dat 95% van de door het bedrijf aangekochte palmolie, soja, pulp, papier en cacao traceerbaar is naar de bron.

Debic duurzaamheid

Lees meer over de duurzaamheidsinspanningen van Debic in onze artikelen.