Onze focus op duurzame zuivellandbouw | Debic

DUURZAAMHEID

Debic wil het verschil maken

Een van de grote uitdagingen voor de komende decennia is de groeiende wereldbevolking op duurzame wijze te voorzien van de juiste voedingsstoffen. We willen allemaal kunnen blijven genieten van onze planeet, haar schoonheid en de voeding die ze ons biedt. Tegelijkertijd worden uw klanten steeds nieuwsgieriger, bewuster en kritischer over wat ze consumeren. Debic wil helpen om de vruchtbare grond die ons voedt te beschermen en wil ervoor zorgen dat iedereen de meest voedzame en smaakvolle voeding krijgt. Daarom werken wij voortdurend aan een volledig duurzame zuivelketen.

Sustainable farming

Duurzame zuivellandbouw

Voor Debic zijn onze melkveehouders onmisbaar. Ze produceren niet alleen de basisingrediënten voor ons assortiment romen, boters en desserten, ze zijn ook essentieel voor het bereiken van onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Klimaat
Klimaat

Samen met onze aangesloten landbouwers werken wij aan de verdere beperking van onze koolstofuitstoot. Een manier om de milieu-impact te beperken is het energieverbruik op de boerderij verminderen en alternatieve energiebronnen gebruiken op onze boerderijen, zoals windenergie en zonnepanelen. Een boerderij is de perfecte plek voor de productie van hernieuwbare energie, dus moedigen we onze boeren aan om hun eigen groene stroom te produceren. Momenteel wordt al meer dan 60% van de hernieuwbare elektriciteit die we in onze Nederlandse productielocaties gebruiken door onze eigen boeren geleverd.

1/2

CO2-uitstoot van wereldwijd gemiddelde

Onze broeikasgasemissies per kg melk (1,13) zijn bijna de helft van het wereldgemiddelde.

> 2400

melkveehouders

Meer dan 2400 FrieslandCampina melkveehouders wekken groene energie op.

GEEN

preventieve antibiotica

Koeien worden alleen behandeld met antibiotica als ze ziek zijn; preventief gebruik is verboden.

Dierengezondheid & -welzijn
Dierengezondheid & -welzijn

Koeien die op groene weilanden grazen: het is een mooi plaatje. Het is niet alleen de beste manier om te verzekeren dat de zuivelsector zichtbaar blijft, maar het visualiseert bovendien ook de inspanningen die worden gedaan om het typische Belgische landschap te behouden.

Daarom moedigen onze boeren de koeien aan om buiten te grazen. En wanneer de koeien vanwege het seizoen binnen moeten staan, voorzien onze boeren alles voor de best mogelijke leefomstandigheden, zoals zachte slaapplekken, veel ruimte, onbeperkte toegang tot vers water, voedsel dat is afgestemd op elke individuele koe en alles wat het comfort van de dieren kan verbeteren, zoals koeborstels. Om onze boeren te helpen bij het registreren en opvolgen van de gezondheid en het welzijn van de dieren, bieden wij hen Foqus Planet aan, een uniek kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma.

Mijn 18.644 collega-boeren en ik streven actief naar meer duurzaamheid. Samen kunnen we volgens ons een aanzienlijk verschil maken.

Gert Krol

lid-melkveehouder van FrieslandCampina

Gert Krol | Debic
Biodiversiteit
Biodiversiteit

De prestaties en veerkracht van een zuivelboerderij worden in grote mate bepaald door de diversiteit van de soorten die er leven en groeien. En het zijn in grote mate ook de boeren zelf die een positieve impact kunnen hebben op het landschap. Daarom moedigen wij hen aan om de biodiversiteit te bewaren en te verbeteren. Zo kunnen we allemaal blijven genieten van de schoonheid en rijkdom die onze planeet te bieden heeft.

Verantwoorde inkoop
Verantwoorde inkoop

Om food professionals hoogkwalitatieve producten te kunnen aanbieden, kopen wij niet alleen de beste melk in, maar letten we ook op andere producten, zoals veevoeder, extra ingrediënten en materialen voor onze verpakkingen. Elk product heeft zijn eigen voetafdruk en dus zijn impact op onze planeet. Daarom streven we er voortdurend naar om alle producten die we inkopen zo duurzaam mogelijk te houden, door te werken met leveranciers met dezelfde missie. Onze veevoeders worden bijvoorbeeld indien mogelijk lokaal geleverd en bevatten 100% duurzaam geteelde soja.

100%

RSPO Palm

Debic is RSPO gecertificeerd en streeft naar 100% 'segregated' palm olie.

100%

duurzame soja

Onze koeien krijgen 100% duurzame soja.

Production

Productie & levering

We weten allemaal dat transport en energieproductie zeer belastend zijn voor ons klimaat. Daarom streven we er voortdurend naar om onze transportuitstoot nog meer te beperken. Steeds meer van onze vrachtwagens zijn uitgerust met zonnepanelen of speciale tanks met een mengsel van diesel en gas (LNG). Door te werken met alternatieve brandstoffen kunnen we de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen. Daarnaast gebruiken we 100% groene electriciteit voor onze magazijnen en productie in Europa (94% wereldwijd) en wordt ons afval en waterverbruik beperkt en zoveel mogelijk hergebruikt.

100%

groene energie

We gebruiken 100% groene stroom op onze productielocaties.

30%

reductie van uitstoot door transport

We streven naar 30% lagere uitstoot door over te schakelen op groene brandstoffen.

Packaging

Duurzame verpakkingen

Verpakking is van vitaal belang voor het afleveren van veilige en kwalitatieve voedingsmiddelen. Om de milieu-impact ervan te verminderen, werken wij samen met leveranciers, onderzoekers en klanten met expertise op dat gebied. Bijvoorbeeld door het gebruik van verpakkingsmaterialen te verminderen en het aandeel van hernieuwbare of gerecyclede materialen te vergroten. We werken ook voortdurend aan oplossingen om onze verpakkingen 100% recycleerbaar te maken.

30%

R-PET

Debic-flessen zijn gemaakt van 30% gerecycleerd PET.

80%

gerecycleerd karton

Debic dozen zijn gemaakt van 80% gerecycleerd materiaal en zijn volledig recycleerbaar.