Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de sites van Debic is met grote zorg samengesteld. Maar FrieslandCampina Professional, het bedrijf achter Debic kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de sites van FrieslandCampina Professional of Debic.

FrieslandCampina Professional spant zich in de sites permanent beschikbaar te houden. Echter voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de sites kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De intellectuele eigendomsrechten op deze sites behoren aan FrieslandCampina Professional. Gebruik van informatie op deze sites, in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van FrieslandCampina Professional.

Binnen de websites van FrieslandCampina Professional wordt gebruik gemaakt van cookies, o.a. voor webstatistieken (de analyse van bezoekersgedrag). Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt, dient u in uw browser de optie 'cookies uitschakelen' in te stellen of de knop 'cookies uitschakelen' aan te klikken. Indien u cookies accepteert, zullen zij over het algemeen gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u deze cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Cookies worden gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.

Voor statistische doeleinden verzamelt en bewaart FrieslandCampina Professional bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina's en sub-pagina's eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze informatie staat gezamenlijk bekend als webstatistieken.

Voor alle informatie over het cookiebeleid van FrieslandCampina Professional klik hier.