De ecologische voetafdruk van onze melk verkleinen

De afgelopen tien jaar zijn we erin geslaagd onze CO2-voetafdruk per liter melk terug te brengen tot bijna de helft van het mondiale gemiddelde. Maar we denken er altijd over na hoe het beter kan. Senior Corporate Sustainability Manager Ruben Wanders legt uit hoe wij in nauwe samenwerking met onze melkveehouders de uitstoot minimaliseren.

De ecologische voetafdruk van onze melk verkleinen

Drie onderdelen

Ons langetermijndoel is om in 2050 netto klimaatneutraal te zijn. Ruben benadrukt een cruciaal punt van deze doelstelling: “Het is belangrijk om op het woord ‘netto’ te letten. Dit woord impliceert dat het onwaarschijnlijk is dat de melkproductie volledig klimaatneutraal zal zijn, aangezien een koe altijd tot op zekere hoogte methaan zal produceren. Daarom moeten we op een bepaald moment in de toekomst de resterende uitstoot compenseren.” Toch kunnen we nu al veel doen om de uitstoot terug te dringen.

“Onze inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen zijn gecentreerd rond drie gebieden. Gebied 1 en 2 omvatten onze toeleveringsketen, productiefaciliteiten en melktransport. Gebied 3 betreft de productie van melk op onze leden-melkveebedrijven en bijvoorbeeld de verpakkingen.

In 2030 willen we onze uitstoot op de aangesloten boerderijen met 33 procent hebben verminderd ten opzichte van 2015. Voor onze productiefaciliteiten en transport is ons doel om onze uitstoot met 63 procent te verminderen ten opzichte van 2015.”

In harmonie met de natuur
In harmonie met de natuur

Onze doelstellingen zijn ambitieus, maar. “Iedereen binnen FrieslandCampina, inclusief het merk voor professionals Debic, staat achter onze duurzaamheidsdoelstellingen. Inclusief bestuur, management en boeren”, legt Ruben uit. “In de praktijk betekent dit dat we onze boeren ondersteunen in hun duurzaamheidsinspanningen door hen te voorzien van de juiste infrastructuur en informatie. Op onze beurt profiteren wij van hun onschatbare expertise en harde werk.”

“Onze leden-melkveehouders hebben altijd in harmonie met de natuur gewerkt. Sommigen van hen zijn melkveehouders van de vijfde of zelfs zesde generatie, dus continuïteit is erg belangrijk. Door de jaren heen heb ik geleerd dat een boer over het algemeen niet in de eerste plaats gedreven wordt door grote winsten. Hij/zij wil een financieel robuust bedrijf runnen dat hij/zij kan overdragen aan de volgende generatie.”

Data-driven

Als Senior Corporate Sustainability Manager vertaalt Ruben onze inspanningen naar inhoud, om onze klanten te informeren over onze resultaten en voortgang. “We zijn heel voorzichtig als het gaat om het indienen van claims. We gebruiken alleen gegevens die rigoureus zijn geverifieerd door ons eigen team en door externe partners, zodat we onze vooruitgang met vertrouwen kunnen onderbouwen.”

Benieuwd naar de cijfers? Lees ons FrieslandCampina jaarverslag.

.  

Van gras tot glas
Van gras tot glas

Hoewel we pionieren als het gaat om CO2-reductie, hebben we iedereen in de zuivelketen – van gras tot glas – nodig om mee te helpen. Ruben benadrukt het belang van sectorbrede samenwerking: “Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is voor iedereen van belang, vooral voor onze partners en de professionele klanten die we met Debic bedienen. Wanneer we CO2-reducties bereiken, vertaalt dit zich rechtstreeks naar hun eigen duurzaamheidsinspanningen. Door samen te werken kunnen we elkaar helpen sneller op weg te gaan naar een netto klimaatneutrale toekomst.”

Op zoek naar meer inspirende stories?
Op zoek naar meer inspirerende verhalen?

Lees ons artikel met tips & tricks om een duurzame horecazaak te runnen.

Ontdek meer