Naše zaměření na udržitelný způsob produkce mléka a mléčných výrobků | Debic

UDRŽITELNOST

Debic, odhodlaní měnit věci k lepšímu

V Debic věříme, že udržitelnost je o pozitivním dopadu na zemědělce, společnost a naši planetu. Proto každý den zvyšujeme udržitelnost mlékárenského řetězce. Pro nás to znamená zajistit lepší životní podmínky pro naše zemědělce, vyrábět v rovnováze s přírodou a zajistit výživu rostoucí světové populace lepší a dostupnější výživou. Jsme na dobré cestě k dosažení našich cílů udržitelnosti, ale s podporou našich partnerů a zákazníků můžeme naše úsilí o ochranu naší planety a jejích produktů ještě zvýšit. Společně můžeme dosáhnout skutečné změny.

Sustainable farming

Cíle udržitelnosti značky Debic

Udržitelnost je zakořeněna v DNA naší společnosti. Již více než deset let se snažíme snižovat ekologickou stopu výrobků Debic, aniž bychom museli slevovat z kvality. Naše úsilí se vyplácí, nicméně stále přemýšlíme o tom, jak to můžeme dělat lépe.

Lepší klima
Lepší klima

Neustále se snažíme dále snižovat emise v celém řetězci, od výroby přes dopravu až po balení. To znamená, že snižujeme ekologickou stopu všech našich výrobků a mléka, z něhož jsou vyrobeny. Budeme emise snižovat, jak jen to bude možné, a kompenzovat to, co snížit nemůžeme. Naší ambicí je snížit emise skleníkových plynů vycházející z výroby a přepravy mléka o 63 % a snížit emise skleníkových plynů spojené s výrobou mléka na členských mléčných farmách, výrobků ze zdrojů, jako jsou suroviny a obaly, v průměru o 37,5 % v letech 2015 až 2030. Veškeré podrobnosti naleznete v našem klimatickém plánu.

91%

RECYKLOVATELNÉ OBALY

91 % obalů společnosti FrieslandCampina je recyklovatelných.

>3.700

FARMÁŘI

Více než 3 700 zemědělců společnosti FrieslandCampina vyrábí zelenou energii.

Data
Data

Klíč k minimalizaci emisí v našem řetězci? Data. Náš tým odborníků průběžně analyzuje data z našich farem a továren. Díky tomuto přístupu založenému na datech můžeme účinně podporovat naše zemědělce a zavádět správná zlepšení našich výrobních procesů. Dokonce žádáme třetí strany, jako jsou univerzity, aby ověřily naše tvrzení, takže můžeme s jistotou doložit náš pokrok. 

Já a mých 15 137 kolegů zemědělců aktivně usilujeme o udržitelnost. Společně věříme, že můžeme dosáhnout významných změn.

Gert Krol

Členský farmář družstva FrieslandCampina

Gert Krol | Debic
Lepší balení
Lepší balení

Debic se zavázal dodávat bezpečné a hygienické výrobky. Při hledání udržitelných obalů nikdy neděláme kompromisy v kvalitě. Naše materiály nejenže přísně splňují předpisy o bezpečnosti potravin, ale také vypadají, působí na dotek a fungují podle nejvyšších standardů.

Naším cílem do roku 2050 je plně cirkulární výroba a v roce 2025 chceme dosáhnout 95 % recyklovatelných nebo opakovaně použitelných obalů. Pečlivě sledujeme údaje z recyklačních toků a úzce spolupracujeme s třídiči odpadu a recyklačními firmami. Strategie, která se vyplácí, protože již v roce 2022 jsme dosáhli 91 %, jsme na nejlepší cestě k dosažení našeho cíle recyklovatelnosti.

Packaging

Obaly značky Debic

Naše nově vyvinuté 100% recyklovatelné fólie na máslo dokazují, že udržitelnost nemusí konkurovat kvalitě. Nové máslové fólie vypadají a fungují stejně jako předchozí fólie, ale lze je snadněji recyklovat a nenarušují kvalitu recyklačního toku. Dalším příkladem je PET láhev Debic, vyrobená z 30 % z recyklovaného PET a s bezkovovým těsněním pod víčkem. Kromě její recyklovatelnosti jsme optimalizovali také její snadné používání. Jak by se měly naše láhve otevírat a zavírat? Jak můžeme zlepšit jejich použitelnost a přesnost? Zeptali jsme se šéfkuchařů a potravinářů na jejich očekávání a podle toho jsme naše láhve upravili.

30%

R-PET

Lahve Debic jsou vyrobeny z 30 % z recyklovaného PET.

100%

RECYKLOVATELNÉ MÁSLOVÉ FÓLIE

Naše nově vyvinuté, 100% recyklovatelné máslové fólie.

Lepší získávání zdrojů
Lepší získávání zdrojů

Abychom mohli našim zákazníkům nabízet vysoce kvalitní výrobky, používáme pouze to nejlepší mléko a mléčné výrobky. Každý článek řetězce má svůj dopad na naši planetu, proto je pro nás dohledatelnost a udržitelné získávání zdrojů nesmírně důležité.

Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří sdílejí naše poslání, upřednostňují odpovědné postupy a zajišťují, že jejich zemědělci dělají správné věci. Debic tyto udržitelné postupy aktivně podporuje, a to prováděním auditů a důkladným sledováním našich dodavatelů. Nedávno nás za náš způsob práce ocenila organizace WWF. Podívejte se na toto video a dozvíte se více o našem lepším zásobování.

Cíle značky Debic pro lepší získávání zdrojů

100%

ZEMĚDĚLSKÝCH SUROVIN

Do roku 2025 chceme mít 100 % našich nejdůležitějších zemědělských surovin z udržitelných zdrojů.

95%

PALMOVÝ OLEJ, SÓJA A PAPÍR A KAKAO

Do roku 2025 chceme mít 95 % palmového oleje, sóji, celulózy, papíru a kakaa, které společnost nakupuje, dohledatelné až ke zdroji.

Objevit více
Hledáte další iniciativy značkyDebic v oblasti udržitelnosti?

Více informací o udržitelném přístupu značky Debic naleznete v našem magazínu o udržitelnosti.

Objevit více

Udržitelnost značky Debic

Informace o úsilí značky Debic v oblasti udržitelnosti naleznete v našich článcích