Naše zaměření na udržitelný mléčný chov | Debic

UDRŽITELNOST

Debic, odhodlaní něco změnit

Poskytování správných živin udržitelným způsobem rostoucí světové populaci je jednou z výzev pro nadcházející desetiletí. Všichni si chceme nadále užívat naši planetu, její krásu a výživu, kterou poskytuje. Vaši zákazníci jsou zároveň stále zvědavější, vědomější a kritičtější ohledně potravin, které konzumují. Ve společnosti Debic chceme pomáhat chránit úrodnou půdu, která nás všechny živí, a zajistit, aby každý dostal to nejvýživnější a nejchutnější jídlo. Proto neustále pracujeme na plně udržitelném mlékárenském řetězci.

Sustainable farming

Udržitelný mléčný chov

Pro společnost Debic jsou naši farmáři nepostradatelní. Nejen, že produkují základní ingredience pro naši řadu smetan, másel a dezertů, jsou také nezbytní pro dosažení našich cílů udržitelnosti.

Podnebí
Podnebí

Společně s našimi členy-farmáři pracujeme na dosažení dalšího snížení naší uhlíkové stopy. Jedním ze způsobů, jak snížit dopad na životní prostředí, je snížit spotřebu energie na farmě a využívat alternativní zdroje energie na našich farmách, jako je větrná energie a solární panely. Farma je mimořádně vhodným místem pro výrobu obnovitelné energie, takže také stimulujeme naše zemědělce, aby produkovali vlastní zelenou energii. Již více než 60 % obnovitelné elektřiny, kterou nyní využíváme v našich nizozemských výrobních závodech, dodávají naši vlastní farmáři.

1/2

Emise CO2 v celosvětovém průměru

Naše emise skleníkových plynů na kg mléka (1,13) dosahují téměř poloviny celosvětového průměru.

>2.400

farmáři

Více než 2.400 farmářů FrieslandCampina vyrábí zelenou energii

NE

preventivní antibiotika

Krávy jsou léčeny antibiotiky pouze v případě, když jsou nemocné, preventivní užití je zákázáno.

Zdraví a dobré životní podmínky zvířat
Zdraví a dobré životní podmínky zvířat

Krávy pasoucí se na šťavnaté zelené louce: to je pěkný obrázek. Pastva na loukách nejen zajišťuje, že mlékárenský sektor zůstává pro lidi viditelný, ale také vizualizuje úsilí vynaložené na zachování typických vlastností nizozemské krajiny.

Naši farmáři proto stimulují své krávy, aby se pásly venku. A když přijde čas, aby krávy šly dovnitř, naši farmáři poskytnou vše pro ty nejlepší možné životní podmínky, jako jsou měkké postele a spoustu prostoru, neomezený přístup k čerstvé vodě a krmivu vhodnému pro každou jednotlivou krávu. Podporujeme naše zemědělce prostřednictvím Foqus planet, jedinečného programu kvality a udržitelnosti, který jim umožňuje sledovat jejich úsilí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a sledovat jejich skóre online. A odměňujeme jejich dobré výsledky!

Mých 18 644 kolegů farmářů a já aktivně usilujeme o udržitelnost. Společně věříme, že dokážeme udělat významnou změnu.

Gert Krol

Člen farmářů FrieslandCampina

Gert Krol | Debic
Biodiverzita
Biodiverzita

Výkon a odolnost mléčné farmy jsou do značné míry určeny rozmanitostí druhů, které tam rostou a žijí. A, do značné míry, jsou to sami zemědělci, kdo může mít na krajinu pozitivní vliv. Proto je povzbuzujeme k zachování a zlepšování biologické rozmanitosti. Všichni si tak můžeme nadále užívat krásy a bohatství, které naše planeta nabízí.

Odpovědné získávání zdrojů
Odpovědné získávání zdrojů

Abychom potravinářským profesionálům mohli nabízet vysoce kvalitní produkty, nepoužíváme pouze to nejlepší mléko, ale také další zdroje, jako je krmivo pro zvířata, další přísady a materiály pro naše obaly. Každý z nich má svou vlastní uhlíkovou stopu, a proto má dopad na naši planetu. Proto se neustále snažíme udržovat všechny zdroje co nejudržitelnější, a to spoluprací s dodavateli, kteří sdílejí naše poslání. Naše krmivo pro zvířata například obsahuje 100% udržitelnou sóju.

100%

Udržitelný palmový olej

Debic má certifikaci RSPO a naším cílem je používat pouze segregované palmové oleje.

100%

udržitelná sója

Naše krávy jsou krmeny 100% udržitelnou sójou

Production

Výroba a dodávky

Všichni víme, že doprava a výroba energie ovlivňují naše klima. Proto neustále usilujeme o další snižování emisí z dopravy. Stále více našich nákladních vozidel je vybaveno speciálními nádržemi obsahujícími směs nafty a plynu (LNG). Prací s alternativními palivy můžeme výrazně snížit skleníkové plyny. Kromě toho používáme 100% zelenou elektřinu pro naše skladování a výrobu v Evropě (94 % celosvětově) a naše spotřeba odpadu a vody je omezena a znovu využívána, jak je to jen možné.

100%

zelená elektřina

v našich výrobních lokalitách využíváme 100% zelenou elektřinu

30%

snížení emisí z dopravy

Naším cílem je snížit emise o 30 % přechodem na zelená paliva

Packaging

Udržitelné balení

Balení je životně důležité pro dodávání bezpečných a kvalitních potravin. Abychom snížili dopad na životní prostředí, spolupracujeme s dodavateli, výzkumníky a klíčovými zákazníky. Například snížením používání obalových materiálů a zvýšením podílu obnovitelných nebo recyklovaných materiálů. Neustále také pracujeme na řešeních, aby byly naše obaly 100% recyklovatelné.

30%

recyklovaných PET lahví

Debic láhve jsou vyrobeny ze 30% recyklovaných PET lahví

80%

Recyklovaný karton

Debic kartony jsou vyrobeny z 80 % z recyklovaného materiálu a jsou plně recyklovatelné