Algemene voorwaarden zijn van toepassing

Hoe deelnemen

1. Onze prijstrekkingen en wedstrijden zijn gratis en er is geen aankoop nodig.

2. FrieslandCampina (Debic) aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die verloren gaan, zoekraken, beschadigd of vertraagd zijn tijdens het transport, ongeacht de oorzaak, inclusief bijvoorbeeld als gevolg van een storing bij de post, apparatuurstoring, technische storingen, systemen-, satelliet-, netwerk-, server-, computerhardware of -softwarestoring van welke aard dan ook.

3. Door in te schrijven gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

4. FrieslandCampina (Debic) behoudt zich het recht voor deelname te weigeren, of de prijs niet toe te kennen aan iemand die niet aan deze voorwaarden voldoet.

Toelaatbaarheid

5. Onze prijstrekkingen en wedstrijden staan open voor iedereen die heeft deelgenomen.

6. Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten toestemming krijgen van hun ouder(s) of wettelijke voogd(en) voordat ze deelnemen. De ouder(s) of wettelijke voogd(en) van deelnemers onder de 18 jaar gaan akkoord met deze Algemene Voorwaarden namens de deelnemer.

7. Slechts één deelname per persoon is toegestaan.

8. Door deel te nemen, bevestigt u dat u gerechtigd bent dit te doen en in aanmerking komt om een eventuele prijs te claimen. FrieslandCampina (Debic) kan u vragen om een bewijs te tonen dat u in aanmerking komt om deel te nemen aan de prijstrekking of wedstrijd.

9. FrieslandCampina (Debic) behoudt zich alle rechten voor om u te diskwalificeren als uw gedrag in strijd is met de geest of bedoeling van de prijstrekking of wedstrijd.

Prijsuitreiking

10. Een winnaar wordt gekozen door een willekeurige trekking via een computerproces. FrieslandCampina (Debic) zal eenmaal per jaar de winnaar trekken.

11. De winnaar wordt binnen 7 dagen na de trekking per e-mail of telefoon (via de gegevens die hij/zij bij de inschrijving heeft verstrekt) op de hoogte gesteld en moet een postadres opgeven om zijn/haar prijs te claimen. Als een winnaar niet binnen 14 dagen na de kennisgeving aan FrieslandCampina (Debic) reageert, dan vervalt de prijs van de winnaar en heeft FrieslandCampina (Debic) het recht om een andere winnaar te kiezen volgens de hierboven beschreven procedure.

12. De prijs wordt binnen 30 dagen, na reactie aan FrieslandCampina (Debic), naar de winnaar gestuurd.

13. De prijs is niet inwisselbaar, niet overdraagbaar en er wordt geen alternatief in contanten geboden. FrieslandCampina (Debic) behoudt zich het recht voor de prijs te vervangen door een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde indien omstandigheden buiten de macht van FrieslandCampina (Debic) dit noodzakelijk maken.

14. FrieslandCampina (Debic) behoudt zich het recht voor om de actie nietig te verklaren, te annuleren, op te schorten of te wijzigen indien dit noodzakelijk is.

Gegevensbescherming en publiciteit

15. FrieslandCampina (Debic) streeft ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van FrieslandCampina (Debic) dat beschikbaar is op onze website: https://privacy.frieslandcampina.com/nl