De allmänna villkoren gäller.

Deltagande

1. Deltagandet i våra utlottningar och tävlingar är kostnadsfritt och inget köp krävs.

2. FrieslandCampina (Debic) tar inget ansvar för bidrag som förloras, förläggs, skadas eller försenas under transporten, oavsett orsak, t.ex. till följd av postfel, utrustningsfel, tekniskt fel, system-, satellit-, nätverks-, server-, hårdvaru- eller mjukvarufel av något slag.

3. genom att skicka in ett bidrag godkänner du att vara bunden av dessa villkor.

4. FrieslandCampina (Debic) förbehåller sig rätten att neka deltagande eller att inte dela ut priset till en person som bryter mot dessa villkor.

Stödberättigande

5. våra utlottningar och tävlingar är öppna för alla som deltar.

6. Deltagare under 18 år måste få samtycke från sin(a) förälder(ar) eller vårdnadshavare innan de deltar. Föräldrar eller vårdnadshavare till deltagare under 18 år godkänner dessa villkor på deltagarens vägnar.

7. Endast ett bidrag per person är tillåtet.

8. Genom att delta bekräftar du att du är berättigad att göra det och att du är berättigad att vinna ett pris. FrieslandCampina (Debic) kan begära bevis från dig på att du har rätt att delta i utlottningen eller tävlingen.

FrieslandCampina (Debic) förbehåller sig rätten att diskvalificera dig om ditt beteende strider mot andan eller avsikten med utlottningen eller tävlingen.

Lotteriet

10. Vinnaren kommer att väljas ut slumpmässigt genom en datorprocess. FrieslandCampina (Debic) kommer att dra vinnaren en gång om året.

11. Vinnaren kommer att meddelas via e-post eller telefon (med hjälp av de uppgifter som anges vid tidpunkten för deltagandet) inom 7 dagar efter dragningen och måste uppge en postadress för att kunna hämta ut sitt pris. Om vinnaren inte kontaktar FrieslandCampina (Debic) inom 14 dagar efter meddelandet kommer vinnarens pris att förverkas och FrieslandCampina (Debic) kommer att ha rätt att välja en annan vinnare i enlighet med det förfarande som beskrivs ovan. 

12) Priset skickas till vinnaren inom 30 dagar efter att FrieslandCampina (Debic) har mottagit svaret.

13. Priset kan inte bytas ut eller överlåtas och inga kontantalternativ kommer att erbjudas. FrieslandCampina (Debic) förbehåller sig rätten att ersätta priset med ett annat pris av samma eller högre värde om omständigheter utanför FrieslandCampinas (Debic) kontroll gör detta nödvändigt.

14. FrieslandCampina (Debic) förbehåller sig rätten att ogiltigförklara, annullera, avbryta eller ändra kampanjen om det blir nödvändigt.

Integritet och PR

15. FrieslandCampina (Debic) har åtagit sig att skydda och respektera din integritet och kommer endast att använda dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor och FrieslandCampinas (Debic) integritetspolicy, som finns tillgänglig på vår webbplats: https://privacy.frieslandcampina.com/